امور دانشجویی

ضوابط کلی کار دانشجویی:
دانشجویان گرامی: به منظور بهره گیری و ایجاد زمینه مناسب تجربه آموزی و کمک به شما عزیزان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی ، چنانچه قصد کار دانشجویی را دارید قبل از تصمیم گیری ،  مطالعه این اطلاعیه جهت راهنمایی شما الزامی می باشد
شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی: 
·         گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی .
·         داشتن صلاحیت های عمومی ، حسن سلوک و اخلاق حسنه.
·         نداشتن سابقه انضباطی (گزینش - کمیته انضباطی- حراست).
·         نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های جاری به تشخیص مسئولین واحد.
·         داشتن میانگین حداقل 12 برای دوره های کاردانی و کارشناسی و 14 برای مقاطع بالاتر.
·         داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای کار دانشجویی.
·         داشتن قابلیت کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط.
ضوابط و شرایط کلی: 
·          صدور مجوز نهایی انجام کار دانشجویی و تعیین حداکثر ساعات کار دانشجو در هر ترم ، با توجه به واحدهای اخذ شده بر عهده حوزه معاونت دانشجویی بوده ، بدیهی است ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات کلاس های دانشجو باشد.
·         مدت زمان همکاری دانشجو حداکثر 80 ساعت در ماه خواهد بود، امکان ساعت کار بیشتر از میزان تعیین شده صرفاً در موارد خاص أخذ با ارائه درخواست از بالاترین مرجع محل خدمت با مجوز کتبی از معاونت دانشجویی خواهد بود.
·         رعایت کلیه شئونات برای تمامی دانشجویان و حجاب اسلامی برای خواهران الزامی است و عدم رعایت آن موجب لغو همکاری با دانشجو مربوطه خوهد شد.
·         استفاده از کار دانشجویی هیج گونه تعهد استخدامی برای واحد در قبال دانشجو ایجاد نخوهد کرد.
·          چنانچه کار محموله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود از ادامه کار وی جلوگیری خواهد شد...
·         حق الزحمه کار دانشجو در شهریه تحصیلی وی منظور می شود و هیچ گونه مبلغی به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد.
·         گزارش کارکرد ماهیانه دانشجو می بایست حداکثر تا پنجم ماه بعد جهت پرداخت به موقع حق الزحمه به امور دانشجویی اعلام گردد، بدیهی است به گزارش ها ی ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
·         ارائه گواهی مبنی بر همکاری دانشجو به سایر ارگانها ممنوع می باشد.
 
بيمه حوادث دانشجويي
 
کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل تحت پوشش صندوق تأمین خسارت حوادث دانشجویی بوده لذا در صورت بروز هرگونه حادثه در محیط دانشگاه یا اماکن وابسته به دانشگاه و...، دانشجوی حادثه دیده با ارائه مدارک ذیل از خدمات بیمه حوادث دانشجویی بهره مند خواهد گردید:
·    مراجعه به امور دانشجویی و ارائه اصل گزارش حادثه و درخواست دانشجو با ذکر تاریخ دقیق، نوع و علت حادثه و با تأیید مسئولین واحد
·    اصل گزارش حادثه تنظیمی نیروی انتظامی و کروکی راهنمایی و رانندگی و یا تصویر برابر اصل شده دادگستری با ذکر مشخصات مصدوم در آن (در مورد حوادث و تصادفات جاده ای )
·    اصل صورت هزینه ها و مدارک درمانی و بیمارستانی زمان حادثه (صورت هزینه های تداوم درمان پس از حادثه تحت پوشش صندوق تامین حوادث دانشجویی نمی باشد)
·    اصل گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال منضم به اصل مجوز دفن و معاینه جسد پزشکی قانونی یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستری (در مورد حوادث منجر به فوت)
·    اصل گواهی پزشکی قانونی مبنی بر اتمام درمان و تعیین درصد نقص عضو احتمالی حادث شده یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستری (در مورد حوادث منجر به نقص عضو)
 
تخفيف دانشجويي
شرايط لازم جهت دريافت تخفيف
* دانشجويان ممتاز علمي ( رتبه هاي اول، دوم و سوم كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي):
مدارك لازم : تكميل فرم شماره 3 از دانشكده مربوطه پس از اخذ معدل و تعيين نفرات برتر و ارسال به حوزه معاونت دانشجويي
* تخفيف نفرات برتر آزمون سراسري
- اسامي واجدين شرايط توسط مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به واحد هاي دانشگاهي اعلام مي شود.
* دانشجويان ممتاز ورزشي ( منطقه اي، سراسري و بين المللي):
- مسابقات در سطح مناطق دانشگاه آزاد اسلامي ( تاييد تربيت بدني واحد و دبير منطقه توسط واحد دانشگاهي).
- مسابقات سراسري دانشگاه ، قهرماني كشوري با تاييد تربيت بدني سازمان مركزي .
توجه!
اعمال تخفيف هاي مورد نظر براي يك بار در هر نيم سال تحصيلي  بعد از كسب حكم قهرماني انجام مي شود.
* تخفيف دانشجويان قاري و حافظ قرآن:
- مسابقات سراسري دانشگاه آزاد سطح منطقه ارائه گواهي از مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
- مسابقات كشوري، سازمان اوقاف و امور خيريه: ارائه گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
- مسابقات بين المللي: ارايه گواهي دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
* تخفيف نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري:
- منطقه : ارائه گواهي از دبيرخانه منطقه
- كشوري: معاونت فرهنگي سازمان مركزي
* دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان: ارائه تاييديه از معاونت پژوهشي دانشگاه بر اساس نوع فعاليت
- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد پس از تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه تامين شود.
* دانشجويان عناوين علمي: ارائه اخذ رتبه هاي اول تا سوم علمي آسيايي و جهاني
- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد تامين مي شود.
* دانشجوياني كه همزمان داراي يك يا چند عضو خانواده دانشجو باشند. 
1- ديگر عضو يا اعضاي خانواده شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي باشد.
2- ارائه گواهي رسمي اشتغال به تحصيل و يا پرينت ممهور شده ثبت نام همراه با اصل كارت دانشــجويي و مستندات لازم مبني بر مشكلات مالي دانشجو.ارائه اصل شناســـنامه دو دانشجو الزامي است.
3-دانشجوي متقاضي در نيمسال قبل مشروط نشده باشد.
مدارك لازم:1-كپي شناسنامه از صفحه اول ومشخصات همسر 2-اصل شناسنامه 3-پرينت مالي انتخاب واحد4-كارنامه ترم قبل
*دانشجوياني كه استضعاف و نياز مالي دارند.
- مدارك و مستندات متناسب با وضعيت دانشجو مبني بر مشكلات مالي
* دانشجويان بيماريهاي خاص:  
مهم:
به درخواست هايي كه خارج از موعد ياد شده داده مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دانشجوياني كه در يك نيمسال شرايط برخورداري از چند تخفيف را داشته باشند فقط مشمول يكي از مواد بخشنامه بالاترين 
 تخفيف خواهد بود به عبارتي اعمال دو تخفيف در يك نيمسال اكيداً ممنوع مي باشد.
 
صدور کارت های دانشجویی
·         مطابق بخشنامه شماره 210379/38 مورخ 1/7/91 صدور کلیه کارت های دانشجویی، دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن از طریق واحدهای دانشگاهی و یا مراکز آموزشی امکان پذیر بوده و مرکز آزمون دخالتی در صدور کارت ندارد.
·         کلیه دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن که مراحل ثبت نام آنها صورت گرفته عکس پرسنلی دانشجو توسط دانشکده اسکن شده سپس با اسامی و شماره دانشجویی جهت صدور کارت اصلی به امور دانشجویی ارسال تا نسبت به صدور کارت دانشجویی pvc اقدام گردد.
·         پس از صدور کارت دانشجویی خود دانشجو با دردست داشتن برگ انتخاب واحد وكارت موقت ميتواند نسبت به ديافت كارت اصلي اقدام نمايد.
·         توزیع کارت توسط كميته انضباطي خواهد بود.
·         صدور کارت دانشجویی دانشجویان جدید الورود رایگان است.
 
جشن فارغ التحصيلي
    این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه در جهت حفظ محیط معنوی دانشگاه و رعایت موازین اخلاقی و اسلامی در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مصوب و ابلاغ می گردد :
ماده 1 : منظور از جشن فارغ التحصیلی ، مراسم برگزار شده متناسب با شأن و جایگاه دانشگاه و دانشجویان در پایان دورهتحصیلی در دانشگاه می باشد .
ماده 2 : درخواست برگزاری جشن فارغ التحصیلی سالی یک بار به تناسب تعداد دانشجویان ترم پایانی « قبل از تسویه حساب » و دانشجویانی که نیم سال بعدی فارغ التحصیل می شوند با تولیت ریاست دانشگاه به معاونت دانشجويي دانشگاه ارسال و پس از تصویب مورد اجرا قرار می گیرد .
ماده 3 : هر گروه آموزشی موظف است ضمن ایجاد هماهنگی لازم دو نفر به عنوان نماینده فارغ التحصیلان جهت برگزاری و سازماندهی مراسم از دانشجویان را به عنوان نماینده به  امور دانشجويي معرفي نمايد.
 ماده 4 : نماینده دانشجویان می باید پس از دریافت آیین نامه و امضاء ، آن را به تأیید رئیس دانشگاه رسانیده و به امور فرهنگی تحویل نماید.
ماده 5 : میهمانان ویژه جشن شامل سخنران ، قاری قرآن و ... با هماهنگی نماینده دانشجویان توسط معاونت دانشجويي دعوت می شوند.
ماده 6 : مکان برگزاری جشن در سالن آمفی تئاتر واحد و می باید متناسب با حدود عرف دانشگاه و شئون دانشگاهی باشد.
ماده 7 : متقاضیان برگزاری جشن باید یک ماه قبل از موعد مذکور درخواست خود را به معاونت دانشجويي ارائه کنند. تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی در هفته اول خرداد ماه هر سال  امکان پذیر می باشد .
ماده 8 : کلیه دانشجویان ملزم به رعایت پوشش اسلامی منطبق با آئین نامه پوشش دانشجویان ، مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه بوده و لازم است از هر گونه پوشش زننده حجاب ناقص ، ظاهر غیر متعارف و ظاهر پوشش غربی مانند کراوات و امثال آن اجتناب نمایند.
ماده 9 : شرکت مدعوین و بستگان نزدیک دانشجویان « حداکثر به تعداد 3 نفر » در مراسم جشن مشروط به رعایت موارد مندرج در ماده 8 خواهد بود .
ماده 10: نظارت بر جشن فارع التحصیلی و اجرای این آئین نامه بر عهده معاونت دانشجویی می باشد.
ماده 11: در صورت عدم رعایت موارد مندرج در مواد 8 و 9 ، انتظامات دانشگاه از ورود افراد ممانعت خواهند نمود و مسئولیت تبعات ناشی از این ممانعت بر عهده دانشجو خواهد بود.
ماده 12: استفاده از هر گونه روال غیر معمول مانند موسیقی یا پذیرایی غیر متعارف « کیک مخصوص جشن های عروسی ، تولد و ... » در این جشن مجاز نمی باشد « موسیقی و تئاتر و ... با هماهنگی معاونت دانشجويي دانشگاه اجرا می شود »
ماده 13: در صورت تأمین لباس متحدالشکل فارغ التحصیلی توسط دانشگاه ، دانشجویان ملزم به پوشیدن این لباس می باشند و باید پس از پایان هر مراسم لباسها به صورت مرتب و تمیز به مسئول کانون فارغ التحصیلان تحویل داده شود .
ماده 14: هر گونه تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مقررات انضباطی بوده و قابل رسیدگی در شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه خواهد بود و حوزه دانشجویی موظف به اعلام موارد تخلف بر اساس روال قانونی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبل از اعلام فراغت از تحصیل دانشجو می باشد. بدیهی است فارغ التحصیلی دانشجو تا زمان اعلام حکم متوقف خواهد بود .
 
خوابگاه الزاهرا(س)
خوابگاه های دانشجویی این واحد در قالب 2 باب خوابگاه برای خواهران خوابگاه الزهرا (س) به صورت ملکی اماده خدمات رسانی میباشد خوابگاه خواهران با ظرفیتی بالغ بر 700 نفر دانشجوی خواهر  کلیه دانشجویان غیر بومی متقاضی خوابگاه را پوشش داده ودر حال حاضر کلیه خواهران متقاضی استفاده از خوابگاه میتوانند با مراجعه به سایت دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مسئول خوابگاه الزهراء خانم كلانتري داراي مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي است.
مقررات اسکان :
به منظور رعایت هرچه بهتر نظم و انظباط در خوابگاه وحفظ ارامش روحی دانشجویان ساکن رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل به شرح ذیل برای کلیه دانشجویان ساکن درخوابگاه های دانشجویی الزامی است:
1- خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب میشود که دانشجو موظف است در ابتدای هر ترم با مراجعه به سایت دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام نماید.
2- دانشجو بعد از انقضاء مهلت مقرر یا بعد از فراغت از تحصیل انصراف و اخراج از محل تحصیل حق استفاده ازخوابگاه را ندارد.
3-دانشجو حق واگذاری محل مسکونی و یا اموال دانشگاه در اختیار خود راب ه دیگران ( ولو مقیم ان خوابگاه) ندارد درصورت لزوم تعویض محل سکونت دانشجویی بااجازه کتبی امور دانشجویی یا امور خوابگاه ها امکان پذیر خواهد بود.
4- نظافت اتاق های خوابگاه و رعایت بهداشت عمومی به عهده ساکنین است.
5- هرگونه تغییر یا تعویض قفل وسایر وسایل موجود در اتاق مربوطه بدون مجوز امور خوابگاه ها و سرپرست خوابگاه ممنوع است.
6- دخالت در امور فنی و خدماتی و تاسیساتی از قبیل اب و برق و تلفن ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه نقص باید به مسئول مربوطه اطلاع داده شود.
7- هر دانشجو موظف به حفظ امال شخصی خود خواهد بود و مسئول خوابگاه دراین رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
مقررات انظباطی:
1- ایجادهرگونه سروصدا مزاحمتی که موجب سلب اسایش ساکنان خوابگاه گرددو یاا نجام اعمال خلاف شرع موجب اخراج ازخوابگاه و درصورت لزوم تعغیب قانونی خواهدبود.
2-دانشجویان حق تبخ غذادراتاق مسکونیه خودندارد.
3-رعایت ادب واحترام متقابل بین دانشجویان ومسئولین خوابگاه الزامیست.
4-ورودوخروج خواهران و برادران دانشجو و مهمانان آنها با ظاهر و پوشش نامناسب ممنوع است.
5-استفاده ازلوازم ارایش برای دانشجویان درخوابگاه ممنوع است.
6-رعایت کامل حجاب اسلامی برای خواهران وپوشش مناسب برای برادران خوابگاه ها الزامی است.
7-نگهداری واستفاده ازابزارالات غیرقانونی مثل (لوازم قمار-نوارهای مبتذل وغیره) درخوابگاه دانشجویی ممنوع است.
8-استعمال دخانیات-نواختن ابزاروالات موسیقی -بلندنمودن بیش ازحدرادیووتلویزیون درخوابگاه های دانشجویی ممنوع است.
9-آوردن زیورالات واشیاع قیمتی درخوابگاه ممنوع است.
10-درساعت 22تا5بامداددرخوابگاه سکوت عمومی اعلام میشود ودانشجویان ملزم به رعایت سکوت وآرامش خواهندبود.
ج)مقررات ملاقات دانشجویان خواهرساکن خوابگاه ها
1-هریک ازآشنایان یابستگان دانشجوکه به عنوان مهمان مراجعه فرمایند پس ازشناسایی و تکمیل فرم ورودی به همراه میزبان میتوانندواردخوابگاه شوند.
2-اقامت شبانه ی مهمان درخوابگاه های دانشجویی مجاز نمی باشد.
3-تنها افرادی می توانندبه ملاقات دانشجو بیایندکه کتبا درابتدای ترم توسط اولیای قانونی دانشجومعرفی شده باشند.
4-جهت ملاقات همسردانشجو ارائه ی مدارک مستند ازدواج مثل شناسنامه یا سند ازدواج الزامی است.
5-به منظورملاقات سایربستگان ارائه ی کارت شناسایی الزامی است.
6-مسئولین خوابگاه موظفند ازملاقات افرادی که قبلاتوسط ولی دانشجوی معرفی نشده اند جلوگیری ودرصورت مشاهده واردرابه مسولین ذیربط گزارش نمایند.
7-چنانچه دانشجویی به عنوان مهمان کمترازیک روزبه خوابگاه مراجعه نمایدمسئول خوابگاه موظف است کارت شناسایی وی ومیزان رااخذوساعت وورودوخروج مهمان راثبت نمایدواخرین مهلت خروج رادرصورت عدم رعایت فاصله ی زمانی به نام برده گوش زدنمایدوخروج وی راخواستارگردد.
8-دانشجویه مهمان فقط می توانددانشجویه دانشگاه ازاداسلامی واحدمربوطه باشدودانشجویان دیگربا مجوز اموردانشجویی اجازه ورودبه خوابگاه راخواهندداشت.
ه)ساعت ورودوخروج دانشجویان خواهر
1-ساعت خروج دانشجوازخوابگاه ساعت7:15صبح واخرین ساعت ورودیه ایشان به خوابگاه درنیم سال اول سال تحصیلی 19:30ودرنیم سال دوم سال تحصیلی وترم تابستان 20:30می باشد.
2-به منظورورود و خروج دانشجو درمواقع غیرازساعات تعیین شده نیازبه اخذمجوز از امور دانشجویی می باشد.
3-درصورت تاخیردانشجو از ساعات مقرر در نوبت اول تدکرشفاهی درصورت تکرارمراتب به امورخوابگاه ها اعلام تا ضمن مشخص شدن علت تاخیر برابر مقررات باوی رفتارگردد.
د)اخذمرخصی  داخل وخارج شهردانشجویان خواهر
1-جهت خروج ازخوابگاه دانشجویه متقاضی مرخصیه ی داخل شخصی موظف است مراتب راتابیش ازساعت20 کتبا به مسئول خوابگاه اطلاع دهد.
2-مسئول خوابگاه موظف است مراتب را بامشخصات ثبت شده مربوط به افرادی که والدین دانشجودرزمان ثبت نام معرفی نموده اندتطبیق داده و اجازه ی مرخصی را صادرنماید.ضمنا خروج دانشجو از خوابگاه بدین صورت امکان پذیرمی باشدکه افرادو یا خویشاوندانی که والدین درهنگام ثبت نام خوابگاه مشخصات انها را قید نموده انددرخوابگاه حضوریابندو با اخذمرخصی دانشجو می تواندبه منزل آنها برود.
3-مسئول خوابگاه می تواند درصورت لزوم به منزل خویشاوند دانشجو مراجعه ویابه صورت تلفنی حضوری درانجارا بررسی نماید.
4-دانشجوموظف است مدت مسافرت خودرامشخص و مورد راکتبا24ساعت قبل ازخروج ازخوابگاه به مسئول مربوطه ارائه نماید.
5-درصورت لزوم مسئول مربوطه می تواند مدارک مستندمبنی برمسافرت دانشجو(مثل بلیط وغیره)راکنترل کرده وتاریخ وساعت خروج وآدرس مقصددانشجو را ثبت نماید.
6-اجازه ی مرخصیه دانشجوجهت مراجعه به شهرستانی غیرازمحل سکونت خودمستلزم ارائه ی مجوزکتبی والدین قانونی و دانشجو قبل ازعزیمت وی می باشد.
7-دانشجوپس ازبرگشت موظف است حضورخودرابه مسئول مربوطه اعلام ودردفترثبت نماید.
8-درصورت تاخیردانشجوموظف است مدارک لازم مبنی برموجه بودن تاخیرخودرابه مسئول ارائه نماید.
امکانات خوابگاه
درهراتاق داراي موكت وقالی- یخچال- -فایل-جاکفشی-ودرهرراهرو فریزرو درهرآشپزخانه اجاق گاز وآب سردکن می باشد.
در هر فازاتاق كامپيوتر (مجهز به سيستم هاي كامپيوتري و اينترنت) واتاق مطالعه ميباشد.
در محوطه خوابگاه دستگاههاي ورزشي مكانيكي وميز تنيس موجود ميباشد.
 
 
هزینه های خوابگاه 
1-شهریه یک ترم   :      5000000 ریال
2-شهریه اسکان موقت  :   150000 ریال
نحوه ي ثبت نام خوابگاه:
دانشجويان محترم جهت ثبت نام خوابگاه (بعداز انتخاب واحد) وارد سايت دانشگاه شده ، و ايتم خوابگاه را انتخاب نموده و با كليك بروي پرداخت الكترونيكي هزينه ي پيش پرداخت رزرو خوابگاه نسبت به پرداخت شهريه خوابگاه به صورت اينترنتي اقدام نماييد سپس ايتم عمليات رزرو و تخصيص ساختمان و اتاق  را انتخاب و اتاق مورد نظر را رزرو كنين ضمنن دانشچويان مي توانند اطلاعات لازم درمورد وضعيت اتاق و دانشجويان ساكن را در نمايه ي اسكان خوابگاه ببينند.
 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.