بيمه حوادث دانشجويي

 
 
کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل تحت پوشش صندوق تأمین خسارت حوادث دانشجویی بوده لذا در صورت بروز هرگونه حادثه در محیط دانشگاه یا اماکن وابسته به دانشگاه و...، دانشجوی حادثه دیده با ارائه مدارک ذیل از خدمات بیمه حوادث دانشجویی بهره مند خواهد گردید:
·    مراجعه به امور دانشجویی و ارائه اصل گزارش حادثه و درخواست دانشجو با ذکر تاریخ دقیق، نوع و علت حادثه و با تأیید مسئولین واحد
·    اصل گزارش حادثه تنظیمی نیروی انتظامی و کروکی راهنمایی و رانندگی و یا تصویر برابر اصل شده دادگستری با ذکر مشخصات مصدوم در آن (در مورد حوادث و تصادفات جاده ای )
·    اصل صورت هزینه ها و مدارک درمانی و بیمارستانی زمان حادثه (صورت هزینه های تداوم درمان پس از حادثه تحت پوشش صندوق تامین حوادث دانشجویی نمی باشد)
·    اصل گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال منضم به اصل مجوز دفن و معاینه جسد پزشکی قانونی یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستری (در مورد حوادث منجر به فوت)
·    اصل گواهی پزشکی قانونی مبنی بر اتمام درمان و تعیین درصد نقص عضو احتمالی حادث شده یا تصویر برابر اصل شده آن توسط دادگستری (در مورد حوادث منجر به نقص عضو)

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.