تخفيف دانشجويي

 
شرايط لازم جهت دريافت تخفيف
* دانشجويان ممتاز علمي ( رتبه هاي اول، دوم و سوم كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي):
مدارك لازم : تكميل فرم شماره 3 از دانشكده مربوطه پس از اخذ معدل و تعيين نفرات برتر و ارسال به حوزه معاونت دانشجويي
* تخفيف نفرات برتر آزمون سراسري
- اسامي واجدين شرايط توسط مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به واحد هاي دانشگاهي اعلام مي شود.
* دانشجويان ممتاز ورزشي ( منطقه اي، سراسري و بين المللي):
- مسابقات در سطح مناطق دانشگاه آزاد اسلامي ( تاييد تربيت بدني واحد و دبير منطقه توسط واحد دانشگاهي).
- مسابقات سراسري دانشگاه ، قهرماني كشوري با تاييد تربيت بدني سازمان مركزي .
توجه!
اعمال تخفيف هاي مورد نظر براي يك بار در هر نيم سال تحصيلي  بعد از كسب حكم قهرماني انجام مي شود.
* تخفيف دانشجويان قاري و حافظ قرآن:
- مسابقات سراسري دانشگاه آزاد سطح منطقه ارائه گواهي از مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
- مسابقات كشوري، سازمان اوقاف و امور خيريه: ارائه گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
- مسابقات بين المللي: ارايه گواهي دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت.
* تخفيف نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري:
- منطقه : ارائه گواهي از دبيرخانه منطقه
- كشوري: معاونت فرهنگي سازمان مركزي
* دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان: ارائه تاييديه از معاونت پژوهشي دانشگاه بر اساس نوع فعاليت
- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد پس از تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه تامين شود.
* دانشجويان عناوين علمي: ارائه اخذ رتبه هاي اول تا سوم علمي آسيايي و جهاني
- تخفيف اين بند از محل بودجه پژوهش واحد تامين مي شود.
* دانشجوياني كه همزمان داراي يك يا چند عضو خانواده دانشجو باشند. 
1- ديگر عضو يا اعضاي خانواده شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي باشد.
2- ارائه گواهي رسمي اشتغال به تحصيل و يا پرينت ممهور شده ثبت نام همراه با اصل كارت دانشــجويي و مستندات لازم مبني بر مشكلات مالي دانشجو.ارائه اصل شناســـنامه دو دانشجو الزامي است.
3-دانشجوي متقاضي در نيمسال قبل مشروط نشده باشد.
مدارك لازم:1-كپي شناسنامه از صفحه اول ومشخصات همسر 2-اصل شناسنامه 3-پرينت مالي انتخاب واحد4-كارنامه ترم قبل
*دانشجوياني كه استضعاف و نياز مالي دارند.
- مدارك و مستندات متناسب با وضعيت دانشجو مبني بر مشكلات مالي
* دانشجويان بيماريهاي خاص:  
مهم:
به درخواست هايي كه خارج از موعد ياد شده داده مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دانشجوياني كه در يك نيمسال شرايط برخورداري از چند تخفيف را داشته باشند فقط مشمول يكي از مواد بخشنامه بالاترين 
 تخفيف خواهد بود به عبارتي اعمال دو تخفيف در يك نيمسال اكيداً ممنوع مي باشد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.