ساختار معاونت

چارت حوزه دانشجویی و فرهنگی                                                                                                                                          

 • معاون دانشجویی و فرهنگی

 
                                                                                                                                                                                                          

اداره
کل فرهنگی

 

 • مدیر فرهنگی و فوق برنامه
  • کارشناس مسؤول فوق برنامه و برنامه ریزی فرهنگی    
   •  کارشناس فوق برنامه و اطلاع رسانی فرهنگی، مراسم و مناسبت ها   
   •  کارشناس کانون های فرهنگي
   • کارشناس مرکز مشاوره فرهنگی
 • مدیر مطالعات و پژوهش های فرهنگی

§

اداره کل مطالعات و پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

 
کارشناس مسؤول  کانون قرآن و عترت         
§          کارشناس ستاد اقامه نماز

 • کارشناس امور مسجد

§          کارشناس مسؤول نشریات دانشجویی         

 •  کارشناس آموزش و پژوهش های فرهنگی
 • کارشناس ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، مناظرات فرهنگی و کرسی های آزاد اندیشی
 •  دفتر فرهنگ اسلامی خوابگاههای خواهران
 •   دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی
 •  دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنیو مهندسی
 •  دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده پزشکی
 •  دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقو قو علوم سیاسی
 •  دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم پایه
 •  دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

v      چارت حوزه دانشجويي                                     
مدير دانشجويي
·         نقل وانتقالات
§         كارشناس امور دانشجويي(نقل انتقالات)
·         كميته انضباطي
§         كارشناس امور دانشجويي(كميته انضباطي
·         مشمولين
§         مسئول مشمولين
§         كارشناس امور دانشجويي(مشمولين)
·         خدمات دانشجويي
§         مسئول امور دانشجويي
·         ا
 
·         سلف سرويس
§         مسئول سلف سرويس
§         سرآشپز
§         آشپز
§         كمك آشپز
§         كمك آشپز
·         دفترراهنمايي ومشاوره
§         مسئول دفتر مشاوره
·         خوابگاه الزهرا
§         مسئول خوابگاه
§         متصدي خوابگاه
§         متصدي خوابگاه
§         متصدي خوابگاه
§         متصدي خوابگاه
§         متصدي خوابگاه
§         متصدي خوابگاه

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

 • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.