شوراها و کمیته ها

    شورای فرهنگی دانشگاه
 
   کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی
 
   شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی
 
  شورای نظارت بر کانون های فرهنگی هنری
 
 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.