مدیر دانشجویی

مديريت
جناب آقاي منصور شهرکی سیار
مدرك تحصيلي:كارشناس ارشد کشاورزی
 
 
مديريت امور دانشجويي به عنوان مسئوليت اجرايي حوزه معاونت دانشجويي، علاوه بر نظارت دقيق ونزديك بر عملكرد زير مجموعه هاي حوزه،پيگير اجرايي بخشنامه ها،آيين نامه هاو برنامه هاي مصوب و ابلاغي معاونت مي باشد.ارزيابي مستمر پرسنل حوزه،پيگيري مشكلات بخش ها،هماهنگي با ساير مديران در اجراي برنامه هاي مشترك،سركشي از دواير مختلف حوزه، خوابگاه هاي دانشجويي و ارتباط مستقيم با مسئولين و دانشجويان ساكن خوابگاه ها،پيگيري نواقص ساختماني و تاسيساتي خوابگاه ها برگزاري جلسات و نشستهاي كاري با همكاران و دانشجويان،شركت در جلسات پرسش و پاسخ،تدوين برنامه هاي ثبت نام خوابگاه ها وسلف سرويس،ارتباط با خانواده دانشجويان در موقع لزوم،تسويه حساب براي دانشجويان فارغ التحصيل و...از ديگر اموري است كه توسط مديريت دانشجويي انجام مي شود در حال حاضر مديريت اين مجموعه بر عهده جناب آقاي محمدرضا جهانتيغ زاد كارشناس ارشد مديريت آموزش مي باشد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.