کار دانشجویی

ضوابط کلی کار دانشجویی:
دانشجویان گرامی: به منظور بهره گیری و ایجاد زمینه مناسب تجربه آموزی و کمک به شما عزیزان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی ، چنانچه قصد کار دانشجویی را دارید قبل از تصمیم گیری ،  مطالعه این اطلاعیه جهت راهنمایی شما الزامی می باشد
شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی: 
·         گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی .
·         داشتن صلاحیت های عمومی ، حسن سلوک و اخلاق حسنه.
·         نداشتن سابقه انضباطی (گزینش - کمیته انضباطی- حراست).
·         نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های جاری به تشخیص مسئولین واحد.
·         داشتن میانگین حداقل 12 برای دوره های کاردانی و کارشناسی و 14 برای مقاطع بالاتر.
·         داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای کار دانشجویی.
·         داشتن قابلیت کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط.
ضوابط و شرایط کلی: 
·          صدور مجوز نهایی انجام کار دانشجویی و تعیین حداکثر ساعات کار دانشجو در هر ترم ، با توجه به واحدهای اخذ شده بر عهده حوزه معاونت دانشجویی بوده ، بدیهی است ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات کلاس های دانشجو باشد.
·         مدت زمان همکاری دانشجو حداکثر 80 ساعت در ماه خواهد بود، امکان ساعت کار بیشتر از میزان تعیین شده صرفاً در موارد خاص أخذ با ارائه درخواست از بالاترین مرجع محل خدمت با مجوز کتبی از معاونت دانشجویی خواهد بود.
·         رعایت کلیه شئونات برای تمامی دانشجویان و حجاب اسلامی برای خواهران الزامی است و عدم رعایت آن موجب لغو همکاری با دانشجو مربوطه خوهد شد.
·         استفاده از کار دانشجویی هیج گونه تعهد استخدامی برای واحد در قبال دانشجو ایجاد نخوهد کرد.
·          چنانچه کار محموله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود از ادامه کار وی جلوگیری خواهد شد...
·         حق الزحمه کار دانشجو در شهریه تحصیلی وی منظور می شود و هیچ گونه مبلغی به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد.
·         گزارش کارکرد ماهیانه دانشجو می بایست حداکثر تا پنجم ماه بعد جهت پرداخت به موقع حق الزحمه به امور دانشجویی اعلام گردد، بدیهی است به گزارش ها ی ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
·         ارائه گواهی مبنی بر همکاری دانشجو به سایر ارگانها ممنوع می باشد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.