اخبار

تجمع اعتراض امیزدانشگاهیان

درپی سخنان سخیف  رئیس جمهور امریکا درخصوص ملت شریف ایران اعضا ئ هیت علمی واساتید کارکنان ودانشجویان درکنار مسجد النبی دانشگا ه تجمع اعتراض امیزی نمودند وجناب دکتر خسروی در این مورد سخنرانی کردند وبا شعار مرگ بر امریکا پایان یافت

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.