اخبار

تخفيف دانشجويي

قابل توجه دانشجويان محترم

احتراما بدينوسيله اعلام مي گردد آخرين مهلت دريافت مدارك جهت استفاده از

تخفيف (چند دانشجو از يك خانواده )30/8/1396 ميباشد وقابل تمديد نميباشد.

حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.