اخبار

مسابقات ورزشی کارکنان

باهمت وپشتیبانی ریاست واحد وهماهنگی معاونت حوزه دانشجوی فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی واحدزاهدان جهت افزایش روحی وجسمی کارکنان مسابقات ساحل نوردی وکوه پیمای کوههای مریخی . کبدی ساحل . الینوزپرتاب . توپ مدیسن . کشتی کج گردان سیستانی ویژه کارمندان در واحد چابهار برگزار گردید

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.