اخبار

مسابقه فرهنگی روز معلم ویژه اساتید

                  هفته معلم و سالگرد استاد شهید مرتضی مطهری گرامی باد.

                                                 مسابقه فرهنگی روز معلم ویژه اساتید

 

1-کدام یک از موارد زیر جزئ شرایط امربه معروف و نهی از منکرنیست؟

الف-علم و معرفت                            ب -داشتن ضرر                             ج-ادامه و اصرار تخلف                                د -احتمال اثر و نتیجه

2-تعریف حدود چیست؟

الف-تعیین حدوحدود مجازات مجازات توسط شارع اسلام                       ب-عبارتست از مجازاتهایی که از طرف شارع حدو حدودش معین شده است.

ج-تعیین حدو حدود برای تقویت کارهای خوب                                                                     .د-هیچکدام

3- تاریخ پیداش حسبه و احتساب درکدام یک از منابع زیر مطرح شده است؟

الف-قرآن                                     ب-  روایات ائمه  (ع)                                         ج- اخباروروایات شیعه و اهل تسنن                         د-هیچکدام

4-طبق این آیه "والمومنون والمومنات بعضهم اولیائبعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه ویوتون الزکوه و یطیعون ا.. و رسوله اولئک سیرحمهم ا..ان ا...عزیزحکیم."

لازمه محبت و علاقه..........ولازمه  امربه معروف و نهی ازمنکر.................... است.

الف-امربه معروف و نهی ازمنکر- قیام بندگان                    ب- قیام بندگان - نیت و اخلاص قلبی

ج- نیت و اخلاص قلبی - قیام بندگان                           د-هیچکدام

5-حق تعرض به چه منکراتی صحیح است؟

الف-در اموری که مربوط به زندگی خصوصی مردم است.                              ب-در اموری که دینی به گردن افراد است.                   

ج- در اموری که به دین برمی گردد.                                                        د-درمورد منکراتی که علنی است وبه آنها تهاجرمی شود.

منبع: کتاب ده  گفتاربخش امر به معروف و نهی از منکراز استادشهید مطهری

برای دانلود روی نام کتاب کلیک کنید

کانال تلگرامی معاونت دانشجویی telegram.me/Iauzahfarhangi

اساتید محترم جواب سوالات را به آدرس پیامکی 30002624  حداکثر تا تاریخ 12/2/95 ارسال نمایند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.